P17: Da trắng, dáng xinh chờ anh tới ...


Da trắng, dáng xinh chờ anh tới ...